Welkom bij Zen Spirit

Irène Kaigetsu Kyojo Bakker Irène Kaigetsu Bakker

Iemand vroeg eens aan de Boeddha: ‘Bent U God?’
Boeddha antwoordde: ‘Nee, ik ben geen God’
‘Als U geen God bent, wat bent U dan wel?’
Boeddha zei: ‘Ik ben wakker’Verlichting wordt ook wel 'awakening' genoemd: ontwaken, wakker worden. Ontwaken uit de ons vertrouwde manier van kijken naar de werkelijkheid en wakker worden door het zien én ervaren dat er ook de uiteindelijke dimensie van de werkelijkheid is, die grenzeloos is en ondoorgrondelijk. Als we ons vrij kunnen bewegen tussen het perspectief van onze alledaagse, relatieve werkelijkheid en het perspectief van de absolute werkelijkheid geeft dit ruimte en het bevrijdt en 'verlicht' ons bestaan.

Onder Zen Spirit vallen de diverse activiteiten van Irène Kaigetsu Kyojo Bakker die allemaal 'in de geest van Zen' gedaan worden, zoals Zenmeditatie, stervensbegeleiding/palliatieve zorg (en het geven van trainingen op dit gebied), werken met mensen met kanker, stressreductie cursussen, therapie/begeleiding en het geven van workshops en lezingen.

De rode draad die door Zen Spirit loopt is de houding of geestesgesteldheid, die ons in staat stelt alles wat zich in ons leven aandient met openheid, moed en vertrouwen tegemoet te treden.
Een levensbedreigende ziekte, een overmaat aan stress, een naderende dood, een crisis in ons leven, dit alles roept bij de meeste mensen allerlei existentiële vragen op. Waarom overkomt juist mij dit? Wat doe ik met mijn leven? Wie ben ik nou echt? Wat gebeurt er na mijn dood? Wat is de zin van mijn leven? Waarom is er zoveel lijden? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Tegenslag of crisis in ons leven biedt naast de verwarring en pijn ook altijd een uitdaging. Een uitdaging om ons over te geven aan ons leven zoals het is. Nu, op dit moment. Om van daaruit verder te gaan. Plotseling is de vanzelfsprekendheid weg en een onbekend terrein ligt voor ons. Hoe kunnen we die uitdaging aannemen en als startpunt gebruiken voor iets nieuws, iets waarvan we misschien achteraf kunnen zeggen dat het ons leven verrijkt heeft, we er 'wijzer' van geworden zijn en het ons hart geopend heeft?

Zen Spirit is in 2004 opgericht door Irène Bakker. Zij studeerde Zen onder leiding van Genpo Merzel Roshi van 1986 tot januari 2011, waarvan 7 jaar in het Kanzeon Zen Center in Salt Lake City. Irène Bakker is geautoriseerd zenleraar in de lineage van Joan Halifax Roshi. Zij is tevens mindfulness trainer en was als gezins- en relatie therapeut o.a. verbonden aan Psycho-oncologisch therapiecentrum ‘Het Behouden Huys’ in Haren (Gr).


Kalligrafie (achtergrond en logo): Kazuaki Tanahashi