Therapie & Begeleiding

‘Waar je struikelt
ligt je schat’

Er worden op dit moment geen nieuwe cliënten aangenomen

What's in a name? Het woord therapie heeft de betekenis heel worden / maken in zich.
Ik ga er echter van uit dat elk mens in wezen al ‘heel’ is, ook al zijn velen zich daar niet (meer) van bewust. Mijn rol als therapeut is meer mensen te helpen weer in contact te komen met hun eigen intrinsieke wijsheid om van daaruit hun eigen weg c.q. uitweg te vinden voor een problematische situatie waarvoor zij hulp vragen. Ik streef er daarbij naar mensen te helpen zichzelf te helpen. Met andere woorden: ze te ondersteunen in het mobiliseren van hun eigen kracht en helend vermogen. Mijn rol daarbij zie ik vooral als gids en katalysator van hun eigen proces. Ook probeer ik mensen aan te moedigen in het zoeken van hun eigen spirituele pad en het vinden van eigen antwoorden op zingevingvragen, met respect voor elke levensbeschouwing.

Een levensbedreigende ziekte, een overmaat aan stress of angst, het overlijden van een dierbare of een andere crisis in ons leven, dit alles roept bij de meeste mensen allerlei existentiële vragen op. De confrontatie met levensproblemen kan een begin zijn van een groei- en bewustwordingsproces, wat tevens kan leiden tot een andere en meer bevredigende manier van leven. Het leven helpt als het ware een handje om ons de ‘grote’ vragen te stellen en onze prioriteiten op een rijtje te zetten.

Waarom overkomt juist mij dit? Wat doe ik met mijn leven? Wat gebeurt er na mijn dood? Wat is de zin van mijn leven? Waarom is er zoveel lijden? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

De ‘Kyo’ uit mijn Boeddhistische naam ‘Kyojo’ betekent ‘spiegel’. Ik wil een spiegel zijn, waarin cliënten hun eigen beeld kunnen herkennen. Soms een gewone spiegel, soms een bolle, dan weer een holle. Steeds weer uitnodigend om vanuit een ander perspectief te kijken, zodat we opeens zien wie we werkelijk zijn en weer onze heelheid ervaren. Dan is de spiegel niet meer nodig.

Zen Spirit biedt individuele begeleiding, die indien nodig ook therapeutisch gericht kan zijn. Daarnaast biedt Zen Spirit een aantal activiteiten op het grensgebied van psychologie en Zen, zoals in het verleden de Sesshin ‘De vijf Wijsheids Energieën ’ en de workshop ’Leven met sterven‘.

Naast inzichten uit de systeemtheorie gebruik ik ook werkwijzen uit de transpersoonlijke psychologie, Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone), Big Mind Zen Counseling (Dennis Genpo Merzel) en Bridging the I-system (Dr Stan Block).
Sommige ziekteverzekeraars vergoeden de sessies.

Irène Bakker is lid van het NVPA (Het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) en voltooide in 1990 de Voortgezette Opleiding Gezins- en Relatietherapie. Voordat zij in 1995 naar Amerika vertrok werkte zij o.a. als plaatsvervangend hoofd in een RIBW (Beschermende woonvormen voor mensen met chronische psychiatrische problematiek). Vanaf 1999 volgde zij in Salt Lake City een Zen counseling training - die o.a. gebaseerd is op de Voice Dialogue techniek van de Jungiaanse psychotherapeut Hall Stone - bij Genpo Merzel Roshi (auteur van o.a. ‘The Path of the Human Being, Shambala, 2003). Verder studeert zij ‘Bridging’ bij de Amerikaanse psychiater Dr Stan Block, auteur van o.a. ‘Bridging the I-system, Unifying Spirtuality and Behavior’ (White Cloud Press, 2002)

Activiteiten

Zie de agenda voor meer activiteiten