Stressreductie dmv mindfulness

‘Mindfulness is about being fully awake in our lives.
It is about perceiving the exquisite vividness of each moment.
We feel more alive. We also gain immediate access to our
own powerful inner resources for coping effectively with stress’ Jon Kabat-Zinn

Een zekere mate van stress hoort bij het leven en is op zich niet ongezond. Veel mensen functioneren zelfs beter als zij enigszins onder druk staan. Als de stress echter te sterk wordt en we last krijgen van voortdurende spanningen kunnen we ons afvragen of we nog wel goed bezig zijn. Hoe kunnen we temidden van alle drukte en het appèl dat voortdurend op ons gedaan wordt, toch bewust contact maken met die innerlijke rust en ons vermogen om werkelijk aanwezig te zijn?

Zen Spirit biedt workshops en retraites mindfulness, gebaseerd op het werk van Jon Kabat-Zinn, waarin mindfullnes training gebruikt wordt voor het leren hanteren van stress en pijn.

Wat kan mindfulness beoefening opleveren?

Irène Bakker werd v.a. 1998 opgeleid in de Stress Reduction Clinic in Salt Lake City, Utah, USA door Peg Hunter, een van de eerste leerlingen van Jon Kabat Zinn. Verder volgde zij verschillende trainingen met Jon Kabat Zinn en bij Linda Lehrhaupt in Duitsland. Irène gaf jarenlang de stressreductie door mindfulness training (MBSR) aan kankerpatiënten en hun naasten in 'Het Behouden Huys', psycho-oncologisch therapiecentrum in Haren (Gr). Momenteel is zij als docent verbonden aan de post-HBO opleiding tot Mindfulness trainer van de Hogeschool Utrecht. www.mindfulness.hu.nl


Mindfulness Activiteiten

Zie de agenda voor meer activiteiten