Big Mind - Big Heart

Big Mind logo

'The Big Mind process allows the ego to step aside
and relinquish its control without fear.
Then our intrinsic wisdom and compassion can be manifested' Genpo Merzel Roshi

Big Mind met Irène Bakker Meestal identificeren wij ons met een beperkt idee van wie wij zijn: ons kleine, afgeschermde, gelimiteerde ik. Daarnaast hebben de meesten van ons wel een vermoeden dat er meer moet zijn dan dat: 'Is dit alles?' We verlangen allemaal naar geluk, innerlijke vrede en iets kunnen betekenen voor anderen. Het verlangen ook om ons bewustzijn te vergroten en ons hele potentieel te verwezenlijken. We kunnen leren ons grenzeloze Big Mind/Heart te manifesteren en vrijer te functioneren.

'Big Mind' komt van 'Daishin'. 'Dai' staat voor groots en het karakter 'Shin' betekent in het Chinees en Japans zowel hart als geest, dus Heart-Mind. Het Big Mind proces maakt gebruik van technieken uit de Westerse psychologie (Voice Dialogue) gecombineerd met inzichten uit het Zen Boeddhisme.

Het Big Mind – Big Heart proces is een revolutionaire en zeer effectieve methode die ons helpt vanuit een ander perspectief naar onszelf, het leven en de werkelijkheid te kijken. Het stelt ons in staat een verschuiving te maken van het kijken vanuit een ego-centrisch perspectief naar het perspectief dat onmetelijk is, alles omvat, dus ook ons ego. We kunnen met behulp van het Big Mind proces een ervaring hebben van de eigen onbegrensdheid, en contact maken met onze innerlijke wijsheid en mededogen. En van daaruit de verbondenheid ervaren met alles en iedereen i.p.v. ons afgescheiden te voelen. Een bevrijdende ervaring!

Tijdens Big Mind sessies zitten deelnemers op stoelen. Ervaring met Zen is niet nodig.

Irène Bakker werd in 2005 gecertificeerd als Big Mind facilitator. Zij is in het Big Mind werk opgeleid bij Dennis Genpo Merzel Roshi, die het Big Mind proces heeft ontwikkeld.
Irène geeft Big Mind workshops voor o.a. professionals zoals psychologen en (psycho)therapeuten, coaches, en mensen die in de gezondheidszorg werken. Ook bij persoonlijke begeleiding en tijdens retraites maakt zij in haar onderricht gebruik van het Big Mind-Big Heart proces.

Zie voor meer informatie over Big Mind www.bigmind.org en op deze website bij publicaties het artikel 'Van Voice Dialogue naar Big Mind, een samengaan van Westerse psychologie en Oosterse spiritualiteit' uit het tijdschrift 'Synthese'.
Ook het BOS radio interview over Big Mind van 8 januari 2007 met Irène is via deze pagina te beluisteren.


Activiteiten met gebruik van Genpo Roshi's 'Big Mind - Big Heart' proces

Zie de agenda voor meer activiteiten